Autor - szczegóły

Kornecki, Tomasz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 7, Nr 2 (2015): Życie - Dział tematyczny
    Ochrona życia człowieka w przesłaniu Jana Pawła II w Radomiu 4. czerwca 1991 roku. Refleksja teologiczno­‑prawna
    Abstrakt  PDF