Szczególnie zasłużeni dla nauki i kultury. Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w latach 2015–2018

Józef Stala

Abstrakt


Doktor honoris causa jest stopniem akademickim przyznawanym komuś, kto miał szczególny wkład w rozwój określonej dyscypliny, społeczeństwa lub Kościoła. W latach 2015–2018 doktorat honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie otrzymali: Profesor Elie Wiesel – 30 czerwca 2015, Papież Benedykt XVI – 3 lipca 2015, Arcybiskup Celestino Migliore – 16 października 2015, Ksiądz Professor Michał Heller – 22 czerwca 2016, Kardynał Profesor Gerhard Ludwig Müller – 16 października 2017, Profesor Rémi Brague – 11 stycznia 2018. W niniejszym artykule są przedstawione wszystkie osoby docenione przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie za wysiłki na rzecz pokojowego rozwiązywania konfliktów na całym świecie poprzez promowanie międzywyznaniowego dialogu, zrozumienie, wnikliwą inteligencję oraz ich znaczący wkład na rzecz Kościoła.


Słowa kluczowe


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Krakowie; doktorzy honoris causa; nauka; kultura

Pełny tekst:

PDF PDF PDF

Bibliografia


Europa, w jaką wierzymy. Deklaracja Paryska, czyli apel wybitnych intelektualistów wzywających do ratowania kontynentu, https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/362106-europa-w-jaka-wierzymy-deklaracja-paryska-czyli-apel-wybitnych-intelektualistow-wzywajacych-do-ratowania-kontynentu-to-trzeba-przeczytac (10.11.2017).

Promotio Doctoris Causa Pontificiae Uniwersitatis Cracoviensis Ioannis Pauli II Reverendissimus Profesor Michael Heller, red. M. Wiertek, Kraków 2016.

Promotio Doctoris Honoris Causa Pontificiae Universitatis Cracoviensis Ioannis Pauli II Eminentissimus Professor Cardinalis Gerhard Ludwig Müller, red. M. Mastyło, Kraków 2017.

Promotio Doctoris Honoris Causa Pontificiae Universitatis Cracoviensis Ioannis Pauli II Reverendissimus Professor Rémi Brague, red. M. Mastyło, Kraków 2018.

Promotio Doctoris Honoris Causa Pontificiae Universitatis Cracoviensis Ioannis Pauli II Reverendissimus Profesor Elie Wiesel, red. M. Wiertek, Kraków 2015.

Promotio Doctoris Honoris Causa Pontificiae Universitatis Cracoviensis Ioannis Pauli II Sua Sanctitas Benedictus XVI, red. M. Wiertek, Kraków 2015.

Promotio Doctoris Honoris Causa Pontificiae Universitatis Cracoviensis Ioannis Pauli II Reverendissima Excellentia Caelestinus Migliore, red. M. Wiertek, Kraków 2015.
Copyright (c) 2019 Józef Stala