Tom 36, Nr 1 (2017)

Spis treści

Artykuły

Jak powstała Wulgata i któremu tekstowi Pisma Świętego przysługuje to miano? PDF
Janusz Królikowski 5-20
Miłosierdzie jako kategoria życia społecznego PDF
Jacek Siewiora 21-36
Zanikanie świętości. Natura i źródła procesu desakralizacji w kulturze Zachodu PDF
Bogumił Chmiel 37-57
Pobożność maryjna św. Jadwigi Śląskiej na tle ówczesnej epoki PDF
Paweł Nowak 59-81
Handel organami ludzkimi – problem nadal aktualny PDF
Tomasz Stec 83-97
Rys historyczny posługi kapelanów wojskowych w Polsce do czasów utworzenia stałego duszpasterstwa PDF
Piotr Jaworski 99-118
Rekursy administracyjne w systemie sprawiedliwości administracyjnej w Kościele PDF
Marcin Bałdyga 119-137
Le fonti bibliche della colletta per l’anniversario dell’Ordinazione sacerdotale PDF (Italiano)
Andrzej Dudek 139-152

Sprawozdania i materiały

Wystąpienie dziekana Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie w czasie inauguracji w dniu 6 października 2016 roku PDF
Janusz Królikowski 155-164
Miłość jest naszą misją. Rodzina w pełni żywa (World Meeting of Families Congress – Filadelfia, 22–25 września 2015 roku) PDF
Józef Młyński 165-182
Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania słowa Bożego 52. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych (Tarnów, 13–15 września 2016 roku) PDF
Andrzej Dudek 183-185
Ecclesia semper renovanda – Kościół ustawicznie się odnawia i czyni pokutę (LG 8) Konferencja naukowa na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie (30 listopada 2016 roku) PDF
Michał Pierz 187-192

Recenzje

Pisma duchowe i mistyczne księdza Piotra Semenenki. Wybór, red. ks. Janusz Królikowski, Anna Gąsior (Źródła do Dziejów Kultury Duchowej w Polsce, 1), Kraków 2016, 288ss. PDF
Monika Kaczor 195-200
Theological Reflections on the Hong Kong Umbrella Movement, ed. Justin H. K. Tse, Jonathan Y. Tan, New York 2016, 184ss. Bez nazwy PDF
Piotr Sebastian Popiołek 201-205