Autor - szczegóły

Sułek, Andrzej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 34, Nr 2 (2015) - Sprawozdania i materiały
    Sprawozdanie z XII naukowej konferencji katechetycznej: „Dysfunkcjonalność rodziny a działania pastoralne Kościoła” Tarnów, 13 maja 2015 roku
    Szczegóły  PDF