Autor - szczegóły

Sułek, Andrzej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 37, Nr 1-2 (2018) - Artykuły
    Współpraca rodziny i szkoły w wychowaniu patriotycznym jako wyraz troski o prawidłowy rozwój postaw społecznych dziecka. Recepcja wniosków z badań dla wychowania patriotycznego
    Abstrakt  PDF