Autor - szczegóły

Czaja, Arkadiusz Mirosław, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska