Autor - szczegóły

Dzieńska, Dorota, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 37, Nr 1-2 (2018) - Artykuły
    „Dziś ze mną będziesz w raju” (Łk 23, 43) – znaczenie wyrażenia para,deisoj na tle myśli judaistycznej
    Abstrakt  PDF