Autor - szczegóły

Szmulewicz, Henryk, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 33, Nr 1 (2014) - Artykuły
    Pilne zadanie uczniów Chrystusa: głosić radość Ewangelii we współczesnym świecie
    Abstrakt  PDF
  • Tom 34, Nr 2 (2015) - Recenzje
    ks. Tomasz Rozkrut, Instytucja Synodu Biskupów w Kościele posoborowym (studium historyczno-prawne), Biblos, Tarnów 2010, ss. 294
    Szczegóły  PDF