Autor - szczegóły

Stolarczyk, Ireneusz, Polska

  • Tom 32, Nr 2 (2013) - Sprawozdania i materiały
    Przemówienie Dziekana Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie ks. dra hab. Ireneusza Stolarczyka podczas inauguracji roku akademickiego 2013/2014
    Szczegóły  PDF
  • Tom 37, Nr 1-2 (2018) - Artykuły
    Nadprzyrodzony wymiar godności człowieka
    Abstrakt  PDF