Autor - szczegóły

Stolarczyk, Ireneusz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska