Autor - szczegóły

Stala, Józef, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 37, Nr 1-2 (2018) - Artykuły
    Szczególnie zasłużeni dla nauki i kultury. Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w latach 2015–2018
    Abstrakt  PDF  PDF  PDF