Autor - szczegóły

Wróbel, Mirosław S., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

  • Tom 35, Nr 2 (2016) - Recenzje
    Jezus Chrystus, red. J. Królikowski, G. Baran, P. Łabuda, Biblos, Tarnów 2015, ss. 541 (Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie, 7)
    Szczegóły  PDF