Autor - szczegóły

Jaworski, Piotr, Tarnów, Polska

  • Tom 35, Nr 2 (2016) - Artykuły
    Biskupi czasów przedrozbiorowych w świetle propagandy antykościelnej prowadzonej przez władze polityczne Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1944–1989
    Abstrakt  PDF
  • Tom 36, Nr 1 (2017) - Artykuły
    Rys historyczny posługi kapelanów wojskowych w Polsce do czasów utworzenia stałego duszpasterstwa
    Abstrakt  PDF