Autor - szczegóły

Rossa, Piotr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

  • Tom 32, Nr 1 (2013) - Sprawozdania i materiały
    Teologia stworzenia w katechezie i przepowiadaniu w świetle publikacji J. Ratzingera – Benedykta XVI „Na początku Bóg stworzył...”
    Szczegóły  PDF