, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland