Autor - szczegóły

Garnczarski, Stanisław, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 35, Nr 2 (2016) - Sprawozdania i materiały
    Sprawozdanie z konferencji naukowej Gloriam Dei per musicam pronuntiare (Tarnów, 6–7 listopada 2015 roku)
    Szczegóły  PDF