Autor - szczegóły

Gurba, Stanisław, Lublin, Polska

  • Tom 32, Nr 2 (2013) - Artykuły
    Represje gestapo wobec alumnów seminarium w Błoniu k. Tarnowa. Ze wspomnień ks. prałata Adama Kaźmierczyka - świadka początków męczeńskiej drogi bł. ks. Romana Sitki
    Abstrakt  PDF