Autor - szczegóły

Brzegowy, Tadeusz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 35, Nr 2 (2016) - Sprawozdania i materiały
    Laudacja na 70-lecie ks. prof. dr. hab. Antoniego Paciorka z okazji wręczenia księgi jubileuszowej (Tarnów, 7 marca 2016 roku)
    Szczegóły  PDF