Autor - szczegóły

Rozkrut, Tomasz, Polska

  • Tom 32, Nr 2 (2013) - Recenzje
    „Quod iustum est et aequum”. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdozio, red. abp Marek Jędraszewki, ks. Jan Słowiński, Uniwersytet Poznański Wydział teologiczny, Poznań 2013, ss. 614
    Szczegóły  PDF
  • Tom 37, Nr 1-2 (2018) - Artykuły
    Biskup – Pastor i Iudex (w relacji do dynamicznych wyzwań stawianych przez papieża Franciszka)
    Abstrakt  PDF