Autor - szczegóły

Szewczyk, Władysław, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 34, Nr 2 (2015) - Recenzje
    Scott Halzman, Theresa Digeronimo, The secrets of happy families. Eight keys to building a life time of connection and contentment, Jossey-Bass, San Francisco 2009, ss. 262
    Szczegóły  PDF