Sułek, Andrzej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland