Smuniewski, Cezary, Akademia Obrony Narodowej, Poland