Szmulewicz, Henryk, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland