Stolarczyk, Ireneusz, UPJPII w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, Poland