Stolarczyk, Ireneusz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland