Stec, Tomasz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland