Szewczyk, Władysław, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland