Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Tom 35, Nr 1 (2016) Poszukiwania „optymalnego” tekstu Biblii w XIII wieku Abstrakt   PDF
Janusz Królikowski
 
Tom 35, Nr 2 (2016) Posłuszeństwo jako istotny element duchowości kapłańskiej według Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów z 11 lutego 2013 roku Abstrakt   PDF
Robert Kantor
 
Tom 34, Nr 1 (2015) Potrzeba pogłębionej eklezjologii i formacji eklezjalnej w dzisiejszej sytuacji Kościoła w Polsce Szczegóły   PDF
Andrzej Czaja
 
Tom 36, Nr 2 (2017) Powstanie człowieka – niektóre kontrowersje Abstrakt   PDF
Tomasz Maziarka
 
Tom 35, Nr 1 (2016) Prawda o człowieku i jego historii w kręgu kultury antycznej Abstrakt   PDF
Stanisław Sojka
 
Tom 36, Nr 2 (2017) Prawne aspekty urzędu obrońcy węzła w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa Abstrakt   PDF
Arkadiusz Mirosław Czaja
 
Tom 37, Nr 1-2 (2018) Proboszczowie kanonii w Biegonicach Abstrakt   PDF
Wojciech Witowski
 
Tom 32, Nr 2 (2013) Przemówienie Dziekana Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie ks. dra hab. Ireneusza Stolarczyka podczas inauguracji roku akademickiego 2013/2014 Szczegóły   PDF
Ireneusz Stolarczyk
 
Tom 31, Nr 2 (2012) Przygotowanie do kapłaństwa w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Abstrakt   PDF
Jerzy Jurkiewicz
 
Tom 31, Nr 2 (2012) Przygotowanie i przebieg wizyty Jana Pawła II w Tarnowie w dniach od 9 do 10 czerwca 1987 roku w świetle dokumentów sprawy obiektowej "Pielgrzym" Abstrakt   PDF
Kazimierz Talarek
 
Tom 34, Nr 1 (2015) R. Cantalamessa, Sulle spalle dei giganti. Le grandi verità della fede meditate e vissute con i Padri della Chiesa, ed. S. Paolo, Milano 2014, ss. 125 Szczegóły   PDF
Antoni Żurek
 
Tom 32, Nr 1 (2013) R. Repole, Come stelle in terra. La Chiesa nell'epoca della secolarizzazione, Cittadella Editrice, Assisi 2012, ss. 165 Szczegóły   PDF
Sylwester Jaśkiewicz
 
Tom 36, Nr 1 (2017) Rekursy administracyjne w systemie sprawiedliwości administracyjnej w Kościele Abstrakt   PDF
Marcin Bałdyga
 
Tom 32, Nr 1 (2013) Reperkusje traktatu o stworzeniu w całości teologii Abstrakt   PDF
Sławomir Kunka
 
Tom 32, Nr 2 (2013) Represje gestapo wobec alumnów seminarium w Błoniu k. Tarnowa. Ze wspomnień ks. prałata Adama Kaźmierczyka - świadka początków męczeńskiej drogi bł. ks. Romana Sitki Abstrakt   PDF
Stanisław Gurba
 
Tom 36, Nr 2 (2017) Rola cudu w apologetyce przed II soborem watykańskim. Refleksja na podstawie analizy ówczesnych podręczników akademickich Abstrakt   PDF
Łukasz Plata
 
Tom 32, Nr 1 (2013) Rola naukowca we współczesnym społeczeństwie w świetle dokumentów Kościoła Abstrakt   PDF
Andrzej Jeż
 
Tom 36, Nr 1 (2017) Rys historyczny posługi kapelanów wojskowych w Polsce do czasów utworzenia stałego duszpasterstwa Abstrakt   PDF
Piotr Jaworski
 
Tom 35, Nr 2 (2016) Rzecz o drogocennej słomie. Sprawozdanie z wręczenia księgi jubileuszowej ks. prof. dr. hab. Antoniemu Paciorkowi (Tarnów, 7 marca 2016 roku) Szczegóły   PDF
Adam Cieśla
 
Tom 34, Nr 2 (2015) Scott Halzman, Theresa Digeronimo, The secrets of happy families. Eight keys to building a life time of connection and contentment, Jossey-Bass, San Francisco 2009, ss. 262 Szczegóły   PDF
Władysław Szewczyk
 
Tom 37, Nr 1-2 (2018) Sens ludzkiego życia i zdrowia – w duchu chrześcijańskiego personalizmu Abstrakt   PDF
Marek Kluz
 
Tom 35, Nr 1 (2016) Septuaginta – pragnienie poznania Biblii Abstrakt   PDF
Piotr Łabuda
 
Tom 32, Nr 2 (2013) Serce me daję. Archiwum Klarysek w Starym Sączu – 2, wydał i opracował J. Królikowski (Sądecka Góra Tabor, t. 8), Biblos, Tarnów 2012, ss. 106 Szczegóły   PDF
Monika Kaczor
 
Tom 35, Nr 2 (2016) Sesja naukowa Miłosierdzie Boga (Tarnów, 19 lutego 2016 roku) Szczegóły   PDF
Piotr Tajak
 
Tom 34, Nr 1 (2015) Specyfika teologii na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Szczegóły   PDF
Janusz Królikowski
 
126 - 150 z 209 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>