Redakcja

Recenzenci


Prof. Teresa Chynczewska-Hennel, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Białystok, Polska, Polska

Prof. Waldemar Gliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych I Społecznych, Warszawa, Polska, Polska

Prof. Jan Jurkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Polska, Polska

Prof. Krzysztof Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Polska, Polska

Prof. Piotr Kochanek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych, Lublin, Polska, Polska

Prof. Witold Stanisław Kołbuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych, Lublin, Polska, Polska

Prof. Andrzej Kopiczko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Olsztyn, Polska, Polska

Prof. Lech Krzyżanowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Katowice, Polska, Polska

Prof. dr hab. Kazimierz Łatak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Warszawa, Polska, Polska

Prof. Antoni Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Białystok, Polska, Polska

Prof. Leszek Misiarczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych I Społecznych, Warszawa, Polska, Polska

Prof. Stanisław Nabywaniec, Uniwersytet w Rzeszowie, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Rzeszów, Polska, Polska

Prof. Anna Pobóg-Lenartowicz, Uniwersytet w Opolu, Wydział Nauk Społecznych, Opole, Polska, Polska

Prof. Bogumił Szady, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych, Lublin, Polska, Polska

Prof. Wasilij Szczukin, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny

Prof. Jacek Urban, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego w Krakowie, Polska, Polska

Prof. Jan Wysocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych I Społecznych, Warszawa, Polska, Polska

Dr hab. Bogdan Biela, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny, Katowice, Polska, Polska

Dr hab. Sławomir Kościelak, Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, Gdańsk, Polska, Polska

Dr hab. Henryk Olszar, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny, Katowice, Polska

Dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Kraków Polska, Polska

Dr hab. Jakub Sadowski, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Polska

Dr hab. Janusz Smołucha, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Polska

Dr Anna Klimaszewska, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa I Administracji, Gdańsk, Polska, Polska

Dr Marcin Rzepka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska, Polska

Dr Marek Urban CSsR, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny w Krakowie, Polska, Polska

Dr Marcin Wysocki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Teologiczny, Lublin, Polska