Autor - szczegóły

Martynowicz, Dariusz, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 1, Nr 5 (2016) - Artykuły
    Obraz kapłana w Kazaniach jubileuszowych Josepha Ratzingera – między literackością a historycznością
    Abstrakt  PDF