Autor - szczegóły

Dusik-Krupa, Ewa, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 4, Nr 4 (2015) - Artykuły
    Biskupi zwolennicy orzeczeń soboru w Nicei na Wschodzie po synodzie mediolańskim w 355 roku na podstawie korespondencji Lucyferiusza z Calaris
    Abstrakt  PDF