Autor - szczegóły

Ryba, Jakub, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska