Autor - szczegóły

Szczepaniak, Jan, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska