Autor - szczegóły

Szczepaniak, Jan, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Nr 4(8) (2016) - Artykuły
    Katolicy na Podolu od końca XVIII do połowy XIX stulecia (przegląd dotychczasowych badań i nowe dane statystyczne)
    Abstrakt  PDF