Autor - szczegóły

Nastalska-Wiśnicka, Joanna, Biblioteka Uniwersytecka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

  • Tom 4, Nr 4 (2015) - Artykuły
    Staropolskie piśmiennictwo sanktuaryjne jako źródło do badań nad kultem maryjnym na ziemiach Rzeczypospolitej
    Abstrakt  PDF