Autor - szczegóły

Sprutta, Justyna, Wydział Teologiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

  • Nr 3(11) (2017) - Artykuły
    Car jako sukcesor cesarza bizantyńskiego. Wstęp historyczno-‑ikonograficzny do początków idei w świetle literatury polskojęzycznej
    Abstrakt  PDF