Autor - szczegóły

Łatak, Kazimierz, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych UKSW Warszawa, Polska

  • Tom 3, Nr 11 (2017) - Artykuły
    Prepozyci klasztoru kanoników regularnych laterańskich w Suchej Beskidzkiej. Od fundacji do potopu szwedzkiego
    Abstrakt  PDF
  • Tom 4, Nr 12 (2017) - Artykuły
    Profanacja krypty grobowej hrabiów Komorowskich w kościele farnym w Suchej Beskidzkiej w 1647 roku
    Abstrakt  PDF