Autor - szczegóły

Fic, Maciej, Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

  • Nr 1(9) (2017) - Artykuły
    Postawa Jana Kustosa (przywódcy Związku Obrony Górnoślązaków) wobec Kościoła katolickiego
    Abstrakt  PDF