Autor - szczegóły

Kotulska, Magdalena, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 3, Nr 7 (2016) - Artykuły
    Przyczynek do dziejów bieckiego cechu tkackiego. Spór między Marcinem Foltynowicem a cechem płócienniczym
    Abstrakt  PDF