Autor - szczegóły

Satora, Magdalena, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

  • Nr 1(1) (2015) - Artykuły
    Obraz chrześcijańskiego świata w traktacie De recuperatione Terrae Sanctae Pierre’a Dubois
    Abstrakt  PDF