, Instytut Rosyjskiej Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Russian Federation