Autor - szczegóły

Rzepka, Marcin, Instytut Historii Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Nr 4(8) (2016) - Artykuły
    Zapamiętana historia islamskiej rewolucji. The Hard Awakening: historia książki, polityka i autobiografia
    Abstrakt  PDF