Autor - szczegóły

Hałaburda, Marek, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska