Autor - szczegóły

Łobaza, Michał, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych UKSW Warszawa, Polska

  • Tom 3, Nr 11 (2017) - Artykuły
    Piśmiennictwo hagiograficzne kanoników regularnych laterańskich kongregacji krakowskiej w średniowieczu i w czasach nowożytnych
    Abstrakt  PDF