Autor - szczegóły

Gąsiorczyk, Paweł Karol, Centralne Muzeum Pożarnictwa. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Polska

  • Nr 2(26) (2021) - Artykuły
    Kilka uwag na temat śródziemnomorskiej działalności korsarskiej i pirackiej u progu czasów nowożytnych
    Abstrakt  PDF