Autor - szczegóły

Krokosz, Paweł, Instytut Historii Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska