Autor - szczegóły

Gieroń, Roman, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Nr 4(8) (2016) - Artykuły
    Niemieckie prawo gospodarcze i socjalne wprowadzone w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1940
    Abstrakt  PDF