Autor - szczegóły

Dudek, Tomasz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Biblioteka Jagiellońska, Polska

  • Nr 2(22) (2020) - Artykuły
    Konserwatyści galicyjscy wobec kwestii ukraińskiej w okresie rządów namiestnika księcia Eustachego Sanguszki (1895–1898)
    Abstrakt  PDF