, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Biblioteka Jagiellońska, Poland