Autor - szczegóły

Sadownicza, Urszula, Congregatio Sororum Carmelitanarum Infantis Jesu, Polska

  • Nr 1(9) (2017) - Artykuły
    Dzieje domu zakonnego Zgromadzenia Siostr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu (1925–1989) – wybrane zagadnienia (cz. 1)
    Abstrakt  PDF
  • Nr 2(10) (2017) - Artykuły
    Dzieje domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu (1925–1989) – wybrane zagadnienia (cz. 2)
    Abstrakt  PDF