Autor - szczegóły

Szczepańczyk, Wiktoria Renata, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus (Congregatio Sororum Carmelitanarum Infantis Jesus), Polska

  • Nr 3(27) (2021) - Artykuły
    Eucharystyczny wymiar życia i działalności sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w latach 1921–1990. Część 1: Eucharystia w codziennym życiu sióstr – inspiracje i praktyka
    Abstrakt  PDF